Winsect is een meelwormenkwekerij waar we reststromen omzetten in insecteneiwit en organische meststoffen produceren. 

Dit is ‘veeteelt’ zonder afval en zonder uitstoot.

Lokaal geproduceerd
insecteneiwit,
geen uitstoot

Insectenproductie wordt gezien als een duurzamere manier om eiwit te produceren, vanwege de lage uitstoot, het lage landoppervlak, de efficiƫntie van voerconversie en uitstekende mogelijkheden voor circulaire en verticale landbouw.

De eerste boerderij waar meelwormen op automatische banden worden gekweekt, is reeds gebouwd.

Kenmerken:
geen bakken
geen robots
lage arbeidskosten
lage productiekosten

Het kweeksysteem zal het probleem van hoge productiekosten voor meelwormenkweek oplossen, waardoor de productie van meelwormen rendabel wordt en meelwormproducten toegankelijk worden voor nieuwe markten.

De grootte van de boerderij is ideaal voor een regionale / lokale eiwitproductie met gebruik van lokale afvalstromen.

Onze meelwormenboerderij in Aalten

Nieuws

Wat er speelt bij Winsect, in de wereld van meelwormen en organische meststoffen.

About technology

Our mealworm farm is unique in the world.

Most farms are not automated or semi-automated. Our farm is highly automated using large transportbelt for breeding. Automation is crucial, because labor cost are the most significant part of the cost price of live mealworms.

Mealworms on a breeding belt

Over technologie

Onze meelwormenboerderij is uniek in de wereld.

De meeste boerderijen zijn niet geautomatiseerd of semi-geautomatiseerd. Onze boerderij is vergaand geautomatiseerd en maakt gebruik van een grote transportband voor de kwekerij. Automatisering is cruciaal, omdat arbeidskosten het grootste deel van de kostprijs van levende meelwormen vormen.

Meelwormen op een kweekband